Hakkımızda

Kızılay Kariyer, savaş alanında yaralılara yardım isteğinden doğan; amacı, her nerede görülür ise hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak olan; Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Birliği’nin temel ilkelerini paylaşan ve bugün insani yardım konusunda Türkiye’yi dünyanın ilk sıralarına taşıyan Türk Kızılayı’nın tarihsel ve kurumsal değerlerini benimseyip bunların sürdürebilirliğini sağlayacak istihdam ihtiyacını gidermek üzere kurulmuştur.

Kızılay bünyesinde yer alacak her bireyin, Kızılay’ın ilişkilerinde ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda daima sadık kaldığı kurumsal değerlerini ve kurum kültürünü benimsemesi gerekir.

Bunlar Kızılay tarafından;

  • Her kesime, sınıfa, kişiye karşı din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmadan aynı tutum ve davranışı sergilemek; her durumu tarafsız ve adil değerlendirmek; insani değerlerin yaygınlaştırılması ile kalıcı barışa katkıda bulunmak olarak tanımlanan ADALET,
  • Önyargılardan uzak, paylaşımcı olmak; bilgi ve deneyimleri etkileşim aracı olarak kullanmak; erişilebilir, şeffaf ve hesap verebilir olmak ile açıklanan AÇIK İLETİŞİM,
  • Bağlılık, takım ruhu, güven, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşım kavramları ile tanımlanan DAYANIŞMA,
  • Söz, iş ve davranışlarında güvenilirlik; başarının ve itibarın dayanağı; kaynakları ve kapasitesi dahilinde hizmet üretmek; tutarlılık ve toplumsal sorunlarını çözümünü sağlayacak bir araç olarak tanımlanan GÜVEN,
  • Halkın sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilikseverliğini; insanlığa irade, akıl, tutku ve bağlılıkla; çağdaş, yenilikçi ve fark yaratan hizmete dönüştürmekten haz duymak anlamına gelen KIZILAYCILIK ONURU’dur.

Türk Kızılayı, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmasının yanında, uluslararası alanda çok geniş kapsamlı insani yardım faaliyetleri yürütür. Kızılay; toplanan bireysel ve kurumsal bağışlar, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının sağladığı fonlar ve Kızılay işletmelerinden elde edilen gelirler çerçevesinde oluşturulan bütçeyi, Kızılay personeli ve gönüllülerinin çalışmaları ile yapılandırılan kurum ve projelerine kanalize ederek, bu dinamikler vasıtasıyla daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefler. Kızılay’a yapılan bağışlar ve gönüllü hizmetler bu nedenle çok önemlidir.

Ayrıca Kızılay, Türkiye’nin en büyük ve en önemli kan sağlayıcısıdır. Kızılay’a kan bağışlamak, bir gönüllü faaliyettir ve iyilik için atılan çok önemli bir adımdır. Kızılay’ın bütçesine katkıda bulunan veya kan bağışlayan her birey, diğer insanlara fayda sağlamak arzusu içerisindedir ve Kızılay bünyesinde “gönüllü” ya da “personel” olarak yer alma potansiyeli taşır. Kızılay’ın kurum içi işleyişi ve bölgesel faaliyetlerinde gönüllü olarak hizmet vermiş her kişi, sivil toplumun değerinin farkındadır ve gelecekte sivil toplum kariyeri yapmak isteyebilecek potansiyel bir adaydır.

Sivil toplumda çalışmanın karşısındaki sözcük “yardım” olmasına rağmen, bu sektörde kariyer ya da proje bazlı hizmet vermeyi planlayan tüm adayların öğrenmesi ve asla unutmaması gereken şey, bu sektörde çalışmak yaşam boyu hatırlanacak tecrübe ve asla pişmanlıkla sonlandırılmayacak bir iş deneyimi sağlar.