Kurumlar

Kurumlar

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ülkemizde kan transfüzyonu ile ilgili ilk çalışmalar 1921 yılı itibariyle Prof. Dr. Burhanettin Toker tarafından başlatılmıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, 1938 yılında ilk transfüzyon gerçekleşmiştir.

1953’te Kızılay Kongresi’nde Genel Başkan Prof. Dr. Reşat BELRGER’in önerisi ile kan yardım teşkilatının kurulması kararlaştırılmıştır.

1954’te Kızılay tarafından kan transfüzyonu konusunda eğitim almaları için İngiltere ve ABD’ye doktorlar gönderilmiştir.

1957'de Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı ilk modern Kızılay Kan Merkezleri açılarak kan bankacılığı alanında da hizmet verilmeye başlanmıştır.

Kızılay’ın kan bağışı çalışmaları 1974 yılında “Türkiye Kızılay Derneği Kan Bağışı Organizasyonu”nun kurulması ile hız kazanmış, halka kan bağışı konulu eğitimler verilmeye ve gezici kan bağışı kampanyaları düzenlenmeye başlanmıştır.
Ülkenin ihtiyacına cevap vermeye çalışan kan merkezlerinde zamanla artış olmuştur. Farklı bir uzmanlık alanı gereken kan bankacılığı için Kızılay çatısı altında yeni bir müdürlük açılması kararlaştırılmıştır. 1983’de Türkiye Kızılay Derneği Kan Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur.

Türk Kızılayı’nın Kan Hizmetleri alanında gelişen ve büyüyen yapısı ile ülke kan ihtiyacının çoğunu karşılar hale gelmiştir. 31 Mayıs 2005 tarihli Bütçe Uygulama Talimatnamesi’nde Türk Kızılayı’nın güvenli kan esasına dayalı çalıştığı belirtilmiş, ihtiyaç duyulan kanın öncelikle Türk Kızılayı Kan Merkezlerinden temin edilmesi belirtilmiştir. Bu gelişmelerin ışığında Kan Hizmetleri, bünyesinde hizmet veren Kan Bağışı Merkezlerini bölgesel yapılaşma altında toplamaya başlamış, merkezi laboratuvarların kurulması ile güvenli kan temini çalışmalarını standardize etmiştir. Bugün itibariyle dünyadaki gelişmiş kan bankaları standartlarına ulaşılmıştır.

1957 yılında iki kan merkezi ile çıkılan Kan Hizmetleri yolculuğuna 2013 yılı itibariyle 16 Bölge Kan Merkezi yapılanması altında 63 Kan Bağışı Merkezi ile devam etmektedir.

Çadır Üretim Merkezi
Türk Kızılayı olası afetlere karşı hazırlıklı olmanın en önemli parçası çadır ihtiyacını kendi üretim tesislerinde karşılamaktadır. Ankara ve Erzincan’da çadır işletmesi ve üretim atölyesi bulunan Türk Kızılayı, yurt içi ve yurt dışı insani yardım çalışmalarında uzun süreli kullanılabilen afet çadırlarının yanı sıra ihtiyaca yönelik özel çadırlar da üretmektedir.

Hastane ve Tıp Merkezleri
Kurulduğu günden bu yana sağlık hizmeti veren Türk Kızılayı, Konya ve Kayseri’deki hastaneleri, İstanbul’daki 3 Tıp Merkezinde yüksek kaliteli cihazları ve deneyimli sağlık çalışanları ile vatandaşlarımıza uygun ücretlerle modern sağlık hizmeti sunar. Türk Kızılayı, olası bir afetin ardından ortaya çıkabilecek sağlık hizmeti ihtiyacını da tıp merkezleri ve hastaneleri aracılığıyla karşılamak için çalışma yürütür.

Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü

Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri kapsamında geçici koruma altındaki kişilere barınma, beslenme, psikososyal destek hizmetleri sunar.

Türk Kızılayı ülkemize sığınan geçici koruma altındaki kişilerin barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında ilgili kamu otoritelerine yardımcı rol üstlenir. Özellikle son beş yıldır Suriye’deki iç karışıklıktan dolayı ülkemize sığınan ve bugün 24 kampta misafir edilen Suriyelilerin barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kamu kurumlarına destekte bulunur. Paydaşlarının ve bağışçılarının destekleri ile kamplarda barınan sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik Kızılay Kart, Çocuk Dostu Alanlar gibi projeler geliştirir. Şehirlerde zor koşullarda yaşayan Suriyelilere yönelik gıda, kıyafet yardımlarının yanı sıra Toplum Merkezleri aracılığı ile meslek edindirme, Türkçe dil kursları, çocuk ve annelere yönelik psikososyal destek programları uygular. Ayrıca 9 sınır üstü noktasından Suriye içlerine insani yardım malzemesi gönderir.

Kızılay Huzurevi (İstanbul)

1984 yılında açılışı yapılan Kartal Yakacıkta bulunan Huzurevimizin Resmi Açılış İzin Belgesi İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 07.02.1985 tarih ve 220 sayılı onayı ile alınmıştır. Huzurevimiz 3500 m2’ si kapalı alan olmak üzere toplam 12000 m2’den oluşmaktadır. Tüm birimleri hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla yapılan Huzurevimiz ismini arsayı bağışlayan Zeynep- M. Nedim Oyvar ‘dan almaktadır. İstanbul’un ilk huzurevlerinden olan tesisimiz kar amacı gütmeksizin, kendi öz kaynakları ve bağışlarla insan onuruna ve Türk Kızılayı hizmet anlayışına uygun hizmet vermektedir. Ayrıca İstanbul da en büyük yeşil alana sahip Huzurevi olma özelliği ile de tercih sebebidir.